FAMU | zimní semestr

Produkce
virtuální
tvorby 2016

V čem se liší produkce virtuálního a filmového díla?
Kolik lidí, peněz a času je potřeba k vytvoření díla?
Jak najít tvůrce, získat investory a oslovit publikum?
Jak a kolik se čeho kde prodává a proč?
Co zásadního nás čeká v následujících letech?